Print

Feladat 6 – AKG pályázat levezetése

A feladat

A selejtező utolsó nagy feladata előtt álltok. Az eddigi termeléshez kötött tervezési és adminisztrációs feladatokon keresztül beleláttatok a gazdaság működésébe. Az eheti feladat fókuszában a gazdaság lehetőségeihez mérten, a jövő tervezése, pályázati lehetőségek mérlegelése lesz a fókuszban.

Az agronómussal történő beszélgetéseitek során az utóbbi időben a környék gazdaságait érintő megnövekedett számú hatósági ellenőrzések voltak a középpontban. Nagyon aggódtatok, hogy a gazdaságis betegsége miatt megcsúszott adminisztráció, gondot okozhat egy esetleges ellenőrzéskor. Azonban mindenki örömére, a mai nappal (hétfő) újra munkába tudott állni.

A beszélgetések során többször szóba került az AKG pályázat is. Átbeszéltétek a mellette és az ellene szóló érveket, és most arra kér Benneteket az agronómus, hogy számszerűsítsétek, a gazdaság mennyi többlet támogatáshoz jutna a pályázat során (EUR/HA).

Ahhoz, hogy a kalkulációt el tudjátok végezni, az alábbi módon foglalta össze az agronómus a gazdaság eddigi működését és jövőbeli elképzeléseit:

“A gazdaság – mint ahogy látjátok – összességében jól működik. Folyamatos fejlesztések és jövőorientált gondolkodás jellemzi a csapatot. A fenntartható fejlődési célok mezőgazdasági aspektusait, és azok gyakorlati lehetőségeit kiemelt figyelemmel követi. Talán részben ezért is, az idei évben szeretnénk elindulni az AKG pályázaton, horizontális szántó földhasználati kategóriában (1. sz. melléklet). A kötelező előírásokon felül (1-7.)  az alábbi választható előírásokban gondolkodunk (8;9;10;13;18;19;20). Készítsetek egy kalkulációt, hogy mennyi az így megszerezhető támogatási összeg (EUR/év/ha).”

Vezessétek le, hogy milyen – az eddigi általános termelési költségeken felüli – költségekkel kell számolni a pályázat során. Valamint azt is, hogy a kapott többlettámogatásból mennyi marad a gazdaságnak, miután levontuk a fix többletköltségeket ( EUR/pályázat időtartama valamint EUR/ha/év).
A biztonság kedvéért összefoglalom ismét amit tudnotok kell a pályázathoz a gazdálkodási gyakorlatunkról, és a témában összegyűjtött egyéb információkról:

  • minden évben a talajtani szakértőnk által elkészített tápanyaggazdálkodási tervet követjük, mely természetesen talajvizsgálatokon alapul. Éppen előző évben készíttettünk az összes területünkről bővített talajvizsgálatot, természetesen akkreditált laborban.
  • sok év óta növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító aktív bevonásával végezzük a gazdálkodást.
  • 3 évente sor kerül a talajlazításra (középmély lazítást alkalmazunk).
  • istállótrágya vásárlására nincs lehetőségünk, így annak a kijuttatásával nem tudunk kalkulálni.
  • alkalmazunk növényvédelmi előrejelzést a gadzaságban, azzal kapcsolatos plusz költségekkel nek szükséges számolnunk.
  • az eddig használt növényvédőszerek a szűkített hatóanyag listának megfelelnek.
  • a rendelkezésre álló 10 táblát egytől-egyig szeretnénk bevinni a pályázatba. Ezek a táblák egymástól jól elkülönülő területek, egy ponton sem érintkeznek egymással, így 10 KET-et kell megrajzoltatnunk a földmérőkkel. Az 5 ha feletti táblákat nem szeretnénk megbontani a művelés szempontjából, tehát ezekre a területekre nem vehetjük igénybe a maximálisan 5 ha méretű területek után járó többlettámogatást.
  • a földmérőktől bekért előzetes árajánlatok szerint 85 EUR/tábla (KET) árral számolhatunk. A zöldtrágyázáshoz szükséges vetőmag hektárköltsége is ezen az áron számolható.
  • az eddigi gazdálkodási gyakorlatnak megfelelően a jövőben is elkötelezettek vagyunk a fémzárolt vetőmagok használata iránt.
  • a gazdálkodási gyakorlatnak megfelelően a területekről nem gyűjtjük be a szalmát, hanem visszaforgatjuk a talajba.

A feladat elvégzéséhez töltsétek le és egészítsétek ki az AKG Űrlapot és egészítsétek ki benne található segédtáblázatokat és a mondatokat a hiányzó információkkal és számokkal :

A feladat összefoglalása

Feladat összefoglalva: töltsétek ki az AKG Űrlapot (a segédtáblázatot és egészítsétek ki a mondatokat) a hiányzó információkkal és számokkal (táblázat sorai tetszőlegesen bővíthetők és szűkíthetők). Az agronómus elbeszélése és a pályázati kiírás alapján gondoljátok végig, hogy milyen többletköltséggel kellene számolni a pályázat megvalósításánál, valamint hogy a kapott többlettámogatásból mennyi marad a gazdaságnak, miután levontuk a fix többletköltségeket. Ennek megfelelően készítsétek el a kalkulációt, és küldjétek el a support@agrovirtus.hu email címre.

Segédanyagok

Munkátok során az alábbi segéd- és háttéranyagokat használjátok:

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

A releváns és fontos oldalakat sárgával jelöltük! (1., 5., 6., 7., 8., 9. oldal)

 

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázata

Pontozás

Pontozás: erre a feladatra összesen 20 pont érhető el

Beküldési határidő

!!! A feladatok beküldési határideje: 2021. november 19., péntek 10 óra.

Figyelem! Szakmai és technikai szupportot november 18. (csütörtök) 18 óráig tudunk biztosítani.

Tartalom